Serveis

solucions pragmàtiques li ofereix:

programació a mida

Perquè qui ha situacions en les que el programari comercial o lliure existent no s’adequa a les nostres necessitats o bé no existeix una solució estàndard per al nostre problema.

assessorament informàtic

Per a aquells moments en els que necessitem ajuda de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) però no sabem del cert quines són les eines més adequades per nosaltres us oferim serveis de consultoria.

webs

Avui dia ningú dubta de la importància que el nostre negoci tingui presència a la xarxa. A internet obrim les portes a un ventall de públic molt més ampli a qualsevol moment i lloc.

Informació sobre els nostres serveis de desenvolupament Informació sobre els nostres serveis d’allotjament

servei tècnic informàtic

Per a mantenir el nostre parc d’infraestructures sempre a punt.